Föreningen

Eda Ryttarsällskap

Eda Ryttarsällskap är en ideell förening som samarbetar med Eda Ridskola. Föreningen leds av en styrelse som planerar och genomför aktiviteter tillsammans med ridskolan. Någon gång per termin brukar föreningen ordna blåbärshoppning då alla ridande, oavsett nivå, kan delta och varje år anordnas ett uppskattat luciafirande tillsammans med ungdomssektionen.  

Som medlem i föreningen omfattas du av en gemensam olycksfallsförsäkring. 

Du som rider hos oss är automatiskt medlem i föreningen.

Styrelsen

Nedan kommer en presentation av styrelsen

Erica Johansson
Ordförande

Katarina Ibold
Kassör

Kristina Fröjd
Sekreterare

Åsa Åsberg
Ledamot

Sara Frank
Ledamot

Felicia Hamstedt
Suppleant

Julia Frank
Ungdomsrepresentant

Astrid Stjerna
Ungdomsrepresentant

Trygg Idrott

Eda Ridskola och Ryttarsällskap är en del av Trygg Idrott. Det innebär att vi, på olika sätt, arbetar förebyggande så att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga hos oss, både i hästhanteringen och med varandra.

På Eda utgår vi ifrån idrottsrörelsens uppförandekod och värdegrund. Vi utgår också ifrån föreningens egen värdegrund ”Eda Ryttarsällskap vill bedriva och utveckla all verksamhet genom Glädje, Gemenskap och Delaktighet, Kvalitet och Säkerhet”.

Hos oss tar vi hand om varandra, hästarna och utrustningen. Detta innebär att vi håller god ordning och har tydligt säkerhetsfokus. Därför har vi tagit fram en gemensam policy som alla ska följa, för allas trevnad och säkerhet. Edas verksamhet uppfyller Svenska Ridsportförbundets ”Code of Conduct”.

Vi arbetar förebyggande bland annat med jämställdhetsfrågor. För oss är det viktigt att vara en förening där alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsvariation ska känna sig välkomna. Vidare arbetar vi förebyggande genom att aktivt arbeta med och identifiera riskzoner där det finns risk för att mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och våld kan förekomma, såsom på sociala medier och i stallmiljön. Som ett led i detta har vi ungdomar och vuxna stallvärdar som tar emot och hjälper ridande i stallet. Vi erbjuder också varje år ungdomar från vår förening att genomgå ledarskapsutbildningar.

Eda Ridskola och Ryttarsällskap är en del av Trygg Idrott. Det innebär att vi, på olika sätt, arbetar förebyggande så att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga hos oss, både i hästhanteringen och med varandra.

På Eda utgår vi ifrån idrottsrörelsens uppförandekod och värdegrund. Vi utgår också ifrån föreningens egen värdegrund ”Eda Ryttarsällskap vill bedriva och utveckla all verksamhet genom Glädje, Gemenskap och Delaktighet, Kvalitet och Säkerhet”.

Hos oss tar vi hand om varandra, hästarna och utrustningen. Detta innebär att vi håller god ordning och har tydligt säkerhetsfokus. Därför har vi tagit fram en gemensam policy som alla ska följa, för allas trevnad och säkerhet. Edas verksamhet uppfyller Svenska Ridsportförbundets ”Code of Conduct”.

Vi arbetar förebyggande bland annat med jämställdhetsfrågor. För oss är det viktigt att vara en förening där alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsvariation ska känna sig välkomna. Vidare arbetar vi förebyggande genom att aktivt arbeta med och identifiera riskzoner där det finns risk för att mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och våld kan förekomma, såsom på sociala medier och i stallmiljön. Som ett led i detta har vi ungdomar och vuxna stallvärdar som tar emot och hjälper ridande i stallet. Vi erbjuder också varje år ungdomar från vår förening att genomgå ledarskapsutbildningar.

Edas ledstjärnor

• Hästarna är våra vänner och arbetskamrater, vi behandlar dem väl
• Vi hjälps åt att hålla en så bra och säker miljö för hästarna som möjligt
• Vi kräver inte mer än vad vi och hästarna tillsammans klarar av
• Vi ser alla som våra vänner och behandlar alla som vi själva vill bli behandlade
• Vi är ansvarsfulla och agerar som goda förebilder
• Vi följer och respekterar våra regler och gör allt vi kan för att andra ska göra likadant
• Vi följer ridsportens ledstjärnor

Om det skulle inträffa en incident, har vi en handlingsplan som hjälper oss att agera och hantera den uppkomna situationen. Trygghetspolicyn inklusive handlingsplanen och kontaktuppgifter till exempelvis sjukvård, jourer och ombudsmän finns uppsatt på en anslagstavla i stallet.